Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Prevencia | Snažím sa schudnúť

Prevencia

Objednanie

Snažím sa schudnúť

Cvičíte vo fitness centre? Cvičíte doma? Upravili ste si stravu, držíte svedomito diétu a výsledky stále nevidíte?

Nechajte si zmerať percento telesného tuku rúk, nôh a trupu teraz a vyšetrenie opakujte každých 3-6 mesiacov. Uvidíte výsledok svojho snaženia v presných číslach a prehľadných grafoch. Zmeny vo Vašom organizme zachytíte vernejšie a komplexnejšie, ako to dokáže meranie hmotnosti a výšky alebo iné spôsoby merania.

Objednajte sa u nás na celotelové DXA osteodenzitometrické vyšetrenie, ktoré sa celosvetovo považuje za „zlatý štandard“ (= najpresnejšie vyšetrenie) podielu telesného tuku, svalstva, kostného tkaniva a vody.

Presnosť celotelového DXA vyšetrenia je výhodná najmä pri zisťovaní zmeny v čase. Pomocou opakovaných vyšetrení s odstupom 3-6 mesiacov možno presne zmerať zmeny podielu telesného tuku a svalstva v uvedených oblastiach.

Pozrite si výsledok svojho snaženia schudnúť v presných číslach a prehľadných grafoch a konzultujte ich s odborníkom, ktorý Vám pomáha pri úprave diéty a cvičení.

Ponúkame Vám

  • celotelové DXA vyšetrenie percenta telesného tuku a svalstva vo vybraných oblastiach Vášho tela – v horných končatinách, v dolných končatinách a v trupe,
  • ako bonus Vám pri vstupnom vyšetrení pridáme informáciu o stave Vášho skeletu,
  • posúdenie množstva vápnika (KVANTITA kosti) a jeho rozloženie vo vybraných kostiach (KVALITA kosti),
  • posúdenie 10 ročného rizika zlomenín stavcov, hornej časti stehnovej kosti, hornej časti ramena a zápästia.

Upozornenie

Pri optimálnom chudnutí narastá podiel svalov a klesá podiel tuku. Ak chcete mať výsledky svojej snahy chudnúť za určité časové obdobie vyjadrené v presných číslach a zmenu znázornenú v prehľadných grafoch, potrebujete celotelové DXA denzitometrické vyšetrenie, ktoré zmeria percento svalstva, tuku a kostnej hmoty rúk, nôh a trupu. Vyšetrenie treba opakovať každé 3 mesiace (optimálny postup) alebo aspoň raz za 6 mesiacov.

Objednanie