Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Prevencia | Sú moje kosti dostatočne silné?

Prevencia

Objednanie

Sú moje kosti dostatočne silné?

Ste človek, ktorý myslí na budúcnosť? Staráte sa o seba a o svoje zdravie? Má niekto z Vašich blízkych osteoporózu? Mám rizikové faktory osteoporózy? Príďte sa k nám otestovať.

Čím viac rizikových faktorov máte, tým vyššie riziko osteoporózy Vám hrozí.

Investujte do svojho zdravia a do svojej budúcnosti. Nedovoľte, aby Vás „tichý zlodej kostí“ pripravil o schopnosť žiť plným životom.

Ponúkame Vám

  • DXA denzitometrické vyšetrenie so stanovením množstva vápnika v kostiach (KVANTITA kosti) a jeho rozmiestnením (KVALITA kosti). Vyšetrujeme chrbticu, stehnovú kosť, predlaktie a deťom a mládeži aj celé telo,
  • stanovenie 10 ročného rizika hlavných zlomenín (stavce, horná časť stehnovej kosti, horná časť ramennej kosti, predlaktie) pomocou indexu FRAX/TBS,
  • 30 minútovú konzultáciu výsledkov s lekárom špecializovaným na ochorenia kostí.

Ak Vám vyšetreniami zistíme závažný patologický stav (osteoporózu alebo zlú mineralizáciu kostí – osteomaláciu) ponúkame Vám prevzatie do starostlivosti, ktorá je hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia (bez úhrady pacientom).

Objednanie