Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Cenník | Poliklinika Bratislava

Cenník

Poliklinika Bratislava

zoznam výkonov, za ktoré je možno požadovať úhradu

Platný od 1.1.2024 pre Fidelitas, s.r.o. - Poliklinika Karlova Ves (služby objednané podľa cenníka platného do 1.1.2024 budú účtované podľa starého cenníka).

Nadštandardné služby

k výkonom hradeným zdravotnou poisťovňou

Výber ošetrujúceho lekára na (rok) 40 EUR
Koordinácia viacerých výkonov vo vzájomnej nadväznosti v jeden deň (odber a denzitometria alebo odber a lekárske vyšetrenie) - Pondelok 20 EUR
Koordinácia viacerých výkonov vo vzájomnej nadväznosti v jeden deň (odber a denzitometria alebo odber a lekárske vyšetrenie) - Utorok až piatok 15 EUR
Antropometria pri vykonaní odberu - Pondelok 13 EUR
Antropometria pri vykonaní odberu - Utorok až piatok 10 EUR
Záväzok obstarať pacientovi indikovanú injekciu alebo infúziu na žiadosť pacienta 3 EUR
Vyšetrenie kvality kostí pomocou špeciálneho softvéru TBS s konzultáciou v dohodnutom čase v trvaní 10 minút 25 EUR
Záväzok informovať pacienta, že dohodnutý výkon môže absolvovať skôr ako v určenom termíne spolu s komplexnými službami 20 EUR
Záväzok informovať nového pacienta, že dohodnutý výkon môže absolvovať skôr ako v určenom termíne spolu s komplexnými službami 50 EUR
Odoslanie výsledku denzitometrie do 48 hodín od vyšetrenia 15 EUR
Výber sestry 5 EUR
Komplexné služby pacienta (súbor služieb, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia 10 EUR

Výkony na žiadosť pacienta

neúčtované zdravotnej poisťovni, plne ich hradí pacient

Konzultácia s lekárom na žiadosť pacienta mimo ambulantných hodín bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni (za každých začatých 30 minút) 50 EUR
DXA na žiadosť pacienta, mimo hodín na to určených, bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni 40 EUR
Sonografia bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni na odporúčanie ošetrujúceho lekára 30 EUR
Emailová a telefonická komunikácia týkajúca sa konzultácie pacienta bez zdravotnej indikácie (za každých začatých 15 min) 15 EUR
Poštovné / Odoslanie výsledkov vyšetrenia mailom 3 EUR
Podanie infúzie v dňoch určených zariadením 10 EUR

Rehabilitácia

na žiadosť pacienta, mimo ordinačných hodín

Individuálne cvičenie (25 min.) 25 EUR
Individuálne cvičenie (50 min.) 40 EUR
Mäkké techniky (25 min.), vrátane parafínu 35 EUR
Mäkké techniky (50 min.), vrátane parafínu 50 EUR
Bioptronová lampa (15 min.) 15 EUR
Parafínový zábal (15 min.) 15 EUR
Elektroliečba (10 min.) - TENS 15 EUR
Elektroliečba (10 min.) - Ultrazvuk (UZ) 15 EUR
Elektroliečba (10 min.) - Diadynamik (DD) 15 EUR
Elektroliečba (10 min.) - Interferenčné prúdy (IP) 15 EUR
Elektroliečba (10 min.) - UZ balík 10 aplikácií 90 EUR
Elektroliečba (10 min.) - Elektro balík 10 aplikácií (IP, DD) 90 EUR
Klasická masáž chrbta (25 min.) 40 EUR
Klasická masáž celotelová (50 min.) 50 EUR
Reflexná segmentová masáž (25 min.) 40 EUR
Komplexná rehabilitačná jednotka = parafín + elektroliečba + cvičenie + mäkké techniky (50 min.) 50 EUR
Cvičenie NEDAJTE ZLOMENINE ŠANCU (bez plošiny) - jedno cvičenie / jedna osoba[ (50 min) 40 EUR

Balíčky služieb

výhodné balíčky viacerých služieb

Komplexná starostlivosť o reumatika: (1) Záväzok informovať pacienta, že termín môže absolvovať skôr (2) Odber krvi na žiadosť pacienta, mimo hodín na to určených, bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni (3) Koordinácia viacerých výkonov vo vzájomnej nadväznosti: odber krvi + DXA (1x) (rok) 99 EUR
Komplexná starostlivosť o osteoporotika: (1) Záväzok informovať pacienta, že termín môže absolvovať skôr (2) Odber krvi na žiadosť pacienta, mimo hodín na to určených, bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni (3) Koordinácia viacerých výkonov vo vzájomnej nadväznosti: odber krvi + DXA (1x) (4) Záväzok zaobstarať pacientovi indikovanú injekciu alebo infúziu (1 x alebo 2 x do roka - podľa indikácie) (5) Vyšetrenie kvality kostí pomocou špeciálneho softvéru TBS s konzultáciou v dohodnutom čase v trvaní 10 minút (rok) 75 EUR