Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Cenník | Poliklinika Stupava

Cenník

Poliklinika Stupava

zoznam výkonov, za ktoré je možno požadovať úhradu

Platný od 1.4.2021 pre Fidelitas, s.r.o. - Zdravotné stredisko Stupava (služby objednané podľa cenníka platného do 1.4.2021 budú účtované podľa starého cenníka).

Nadštandardné služby

k výkonom hradeným zdravotnou poisťovňou

Výber ošetrujúceho lekára na (rok) 40 EUR
Koordinácia viacerých výkonov vo vzájomnej nadväznosti v jeden deň (odber a denzitometria alebo odber a lekárske vyšetrenie) 15 EUR
Záväzok obstarať pacientovi indikovanú injekciu alebo infúziu na žiadosť pacienta 3 EUR
Vyšetrenie kvality kostí pomocou špeciálneho softvéru TBS s konzultáciou v dohodnutom čase v trvaní 10 minút 25 EUR
Záväzok informovať pacienta, že dohodnutý výkon môže absolvovať skôr ako v určenom termíne 15 EUR

Výkony na žiadosť pacienta

neúčtované zdravotnej poisťovni, plne ich hradí pacient

Odber krvi na žiadosť pacienta, mimo hodín na to určených, bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni 10 EUR
Konzultácia s lekárom na žiadosť pacienta mimo ambulantných hodín bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni - VSTUPNÁ (za každých začatých 30 minút) 40 EUR
Konzultácia s lekárom na žiadosť pacienta mimo ambulantných hodín bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni - KONTROLNÁ (za každých začatých 30 minút) 40 EUR
Sonografia bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni na odporúčanie ošetrujúceho lekára 15 EUR
Telefonické poradenstvo na žiadosť pacienta 15 EUR
Poštovné / Odoslanie výsledkov vyšetrenia mailom 3 EUR

Rehabilitácia

na žiadosť pacienta, mimo ordinačných hodín

Individuálne cvičenie (30 min.) 15 EUR
Individuálne cvičenie (60 min.) 25 EUR
Mäkké techniky (30 min.), vrátane parafínu 25 EUR
Mäkké techniky (60 min.), vrátane parafínu 35 EUR
Bioptronová lampa (15 min.) 10 EUR
Parafínový zábal (15 min.) 10 EUR
Elektroliečba (10 min.) - TENS 10 EUR
Elektroliečba (10 min.) - Ultrazvuk (UZ) 10 EUR
Elektroliečba (10 min.) - Diadynamik (DD) 10 EUR
Elektroliečba (10 min.) - Interferenčné prúdy (IP) 10 EUR
Elektroliečba (10 min.) - UZ balík 10 aplikácií 70 EUR
Elektroliečba (10 min.) - Elektro balík 10 aplikácií (IP, DD) 70 EUR
Klasická masáž chrbta (30 min.) 25 EUR
Klasická masáž celotelová (60 min.) 35 EUR
Reflexná segmentová masáž (30 min.) 25 EUR
Komplexná rehabilitačná jednotka = parafín + elektroliečba + cvičenie + mäkké techniky (60 min.) 25 EUR
Cvičenie NEDAJTE ZLOMENINE ŠANCU (bez plošiny) - jedno cvičenie / jedna osoba (60 min.) 25 EUR
Cvičenie NEDAJTE ZLOMENINE ŠANCU (bez plošiny) - jedno cvičenie / dve osoby (cena na osobu) (60 min.) 15 EUR

Balíčky služieb

výhodné balíčky viacerých služieb

Komplexná starostlivosť o reumatika: (1) Záväzok informovať pacienta, že termín môže absolvovať skôr (2) Odber krvi na žiadosť pacienta, mimo hodín na to určených, bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni (3) Koordinácia viacerých výkonov vo vzájomnej nadväznosti: odber krvi + DXA (1x) (rok) 99 EUR
Komplexná starostlivosť o osteoporotika: (1) Záväzok informovať pacienta, že termín môže absolvovať skôr (2) Odber krvi na žiadosť pacienta, mimo hodín na to určených, bez vyúčtovania zdravotnej poisťovni (3) Koordinácia viacerých výkonov vo vzájomnej nadväznosti: odber krvi + DXA (1x) (4) Záväzok zaobstarať pacientovi indikovanú injekciu alebo infúziu (1 x alebo 2 x do roka - podľa indikácie) (5) Vyšetrenie kvality kostí pomocou špeciálneho softvéru TBS s konzultáciou v dohodnutom čase v trvaní 10 minút (rok) 75 EUR