Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
O nás | História

O nás

História

Ambulantné centrum Fidelitas vzniklo v r. 2003 v priestoroch FNsP akad. L. Dérera v Bratislave (Poliklinika Kramáre).

V roku 2005 sme modernizovali zariadenie ambulancií a technické vybavenie. Postupne sme sa stali zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní a zamerali sme sa hlavne na prevenciu a liečbu osteoporózy a reumatických zápalových ochorení.

Takto sme začínali

V roku 2012 pribudla ďalšia klinická ambulancia na Poliklinike v Karlovej Vsi.

V roku 2013 sa opäť modernizovalo zariadenie ambulancie pre meranie hustoty kostí (celotelová DXA denzitometria) a osteodenzitometer Hologic Discovery W bol nahradený novým moderným prístrojom LUNAR PRODIGY PRO 14,10. Denzitometer je vybavený nadštandardnými programami na stanovenie kvality kostí (TBS Insight), na stanovenie rizika zlomenín (AHA – Advanced Hipp Assessment) a na posúdenie množstva a vzájomného pomeru svalstva a tuku rúk, nôh a trupu (Body composition). V tomto roku sme rozšírili poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Záhoria, pretože sme v Zdravotnom stredisku na Zdravotníckej ulici v Stupave zriadili ambulanciu reumatologickú aj osteologickú a ambulanciu pre fyziatriu a liečebnú rehabilitáciu.

V roku 2016 sme sa presťahovali z Polikliniky akad. L. Dérera na Kramároch do priestorov Polikliniky Karlova Ves:

  • na 2. poschodí pracuje recepcia a 2 lekárske ambulancie,
  • na 3. poschodí recepcia a 2 lekárske ambulancie,
  • na 4. poschodí infúzna miestnosť, konzultačno – ambulantná miestnosť, rehabilitácia a elektroliečba a DXA denzitometrické pracovisko.

Pracoviská v Zdravotnom stredisku v Stupave (lekárska ambulancia, rehabilitácia, elektroliečba) ostali bez zmeny.

Kontakt