Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Služby | DXA denzitometrické vyšetrenie

Služby

Cenník

DXA denzitometrické vyšetrenie

DXA denzitometrické vyšetrenie je najdôležitejšie diagnostické vyšetrenie pri osteoporóze a iných metabolických osteopatiách. Využíva sa:

  • na stanovenie rizika osteoporotických zlomenín konkrétneho pacienta,
  • na určenie diagnózy osteoporózy,
  • na stanovenie závažnosti osteoporózy,
  • na sledovanie efektu liečby.

V našom zariadení vyšetrujeme KVANTITU aj KVALITU kosti na špičkovom celotelovom DXA denzitometri Prodigy Pro, ktorý vyrába firma LUNAR.

Zdravotná poisťovňa hradí len vyšetrenie KVALITY kosti (stanovenie denzity = hustoty kostného minerálu) a to maximálne 1x ročne.

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa telefonicky, mailom alebo osobne! Dostanete najbližší voľný bezplatný termín podľa poradovníka.

Objednanie

Upozornenie

Pre pacientov s predchádzajúcim DXA denzitometrickým vyšetrením vykonaným pred menej ako 12 mesiacmi od plánovaného termínu DXA vyšetrenia u nás:

Výsledky vyšetrení na inom DXA prístroji ako je náš, neakceptujeme u pacientov, ktorí chcú byť alebo už sú u nás sledovaní a liečení. Je to preto, lebo výsledky vyšetrení na rôznych DXA denzitometroch nemožno vzájomne porovnávať. Naši lekári by teda pri sledovaní pacienta nemohli spoľahlivo sledovať vývoj jeho stavu ani efekt nami zvolenej liečby.

Ak teda pacient alebo jeho odosielajúci lekár požadujú lekárske osteologické vyšetrenie u nás s nálezom z iného DXA denzitometra, pacient musí najprv absolvovať dodatočné vyšetrenie na našom prístroji. Ak bolo predchádzajúce DXA vyšetrenie na inom prístroji vykonané pred menej ako 12 mesiacmi od vyšetrenia u nás, musí pacient DXA vyšetrenie u nás uhradiť podľa cenníka, pretože zdravotné poisťovne hradia maximálne jedno DXA vyšetrenie ročne.

Pre pacientov

Ak nie ste v menopauze a máte absolvovať DXA denzitometrické vyšetrenie musíte byť vyšetrená v dobe od 1. do 10. dňa od začiatku menštruačného cyklu.

  • Vyšetrenie vykonávame len na pracovisku v Poliklinike Karlova Ves v Bratislave.
  • Vyšetrenie je bezbolestné, trvá asi 20 minút, vyšetrovaného zaťaží len minimálnou dávkou RTG žiarenia a nevyžaduje žiadnu prípravu.
  • Vyšetrovať možno dospelých do hmotnosti 150 kg, aj deti a mladistvých (od 6. do 20. roku života).

Na vyšetrenie je potrebné priniesť žiadanku od odosielajúceho lekára – špecialistu ortopéda, reumatológa, endokrinológa, internistu alebo od gynekológa. Ak už ste pacientom ambulantného centra Fidelitas, žiadanku nepotrebujete.

Výsledok DXA denzitometrického vyšetrenia dostane pacient po vyhodnotení vyšetrenia a odovzdá ho odosielajúcemu lekárovi, ktorý vystavil žiadanku. Ten rozhodne o ďalšom postupe. Lekár ambulantného centra Fidelitas vyšetruje takéhoto pacienta len na základe požiadavky odosielajúceho lekára o konziliárne vyšetrenie u nás.