Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Služby | Osteologické vyšetrenie

Služby

Cenník

Osteologické vyšetrenie

Lekárske osteologické vyšetrenie poskytujeme v ambulanciách v Poliklinike v Karlovej Vsi aj v Zdravotnom stredisku v Stupave.

Našim cieľom je vyšetrovať a liečiť pacientov:

  • s osteoporózou,
  • s osteomaláciou,
  • so sekundárnou hyperparatyreózou,
  • s minerálovou a kostnou chorobou pri chronických ochoreniach obličiek,
  • s osteogenesis imperfecta.

Lekári: MUDr. Gajdárová, MUDr. Halmová, PhD, doc. MUDr. Popracová, PhD, MUDr. Samelová, MUDr. Sisol, MUDr. Huszárová, MUDr. Ursínyová.

Objednanie

Upozornenie

V rámci vyšetrenia najprv absolvujete DXA denzitometrické vyšetrenie na našom prístroji v ambulantnom centre Fidelitas v poliklinike Karlova Ves v Bratislave. Súčasťou DXA vyšetrenia je aj zisťovanie Vašich rizikových faktorov osteoporózy a iných dôležitých faktov o Vašich ochoreniach. Výsledky DXA vyšetrenia + prítomnosť rizikových faktorov posúdi a o ďalšom postupe rozhodne primár alebo ním poverený lekár ambulantného centra Fidelitas.

Štandardné objednanie podľa poradovníka je objednanie na konkrétny deň v rozpätí niekoľkých hodín (2-4 hodiny). Pacienti sú vybavovaní podľa poradia, v ktorom prídu na ambulanciu. Číslo, ktoré si pacient po príchode vyzdvihne pri dverách ambulancie označuje jeho poradie. Na vyšetrenie ho sestrička zavolá.

Pre pacientov

Na každé vyšetrenie je potrebné objednať sa telefonicky, mailom alebo osobne! Na prvé vyšetrenie je potrebné mať žiadanku, vystavenú praktickým lekárom alebo lekárom špecialistom. Na vyšetrenie budete objednaný na najbližší voľný bezplatný termín podľa poradovníka.

Štandardné objednanie podľa poradovníka je objednanie na konkrétny deň v rozpätí niekoľkých hodín (2-4 hodiny). Pacienti sú vyšetrovaní podľa poradia, v ktorom prídu do ambulancie. Číslo, ktoré si pacient po príchode vyzdvihne pri dverách ambulancie označuje jeho poradie. Na vyšetrenie ho sestrička zavolá.

Na vstupné lekárske vyšetrenie je potrebné priniesť:

  • žiadanku od odosielajúceho lekára. Ak už ste pacientom ambulantného centra Fidelitas, žiadanku nepotrebujete,
  • výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho praktického lekára.

Na vstupné lekárske vyšetrenie nepotrebujete mať výsledky žiadnych laboratórnych ani RTG vyšetrení.