Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Služby | Reumatologické vyšetrenie

Služby

Cenník

Reumatologické vyšetrenie

Lekárske reumatologické vyšetrenie poskytujeme v ambulanciách v Poliklinike v Karlovej Vsi aj v Zdravotnom stredisku v Stupave.

Našim cieľom je vyšetrovať a liečiť pacientov:

  • so systémovými zápalovými reumatickými ochoreniami, napr. reumatoídna artritída, psoriatická artritída, systémový lupus erytematodes, ankylozujúca spondartritída,
  • s metabolickými ochoreniami zhybov a mäkkých častí, napr. dna, ochronóza,
  • s degeneratívnymi ochoreniami zhybov, napr. osteoartróza,
  • s reumatickými ochoreniami mäkkých častí, napr. humeroskapulárna periartritída.

Lekári: MUDr. Halmová, MUDr. Gajdárová, PhD, doc. MUDr. Popracová, PhD, MUDr. Ursínyová, MUDr. Sisol a MUDr. Sámelová

Objednanie

Pre pacientov

Na každé vyšetrenie je potrebné objednať sa telefonicky, mailom alebo osobne! Na prvé vyšetrenie je potrebné mať žiadanku, vystavenú odosielajúcim praktickým lekárom alebo lekárom špecialistom. Na vyšetrenie budete objednaný na najbližší voľný bezplatný termín podľa poradovníka.

Štandardné objednanie podľa poradovníka je objednanie na konkrétny deň v rozpätí niekoľkých hodín (2-4 hodiny). Pacienti sú vyšetrovaní podľa poradia, v ktorom prídu do ambulancie. Číslo, ktoré si pacient po príchode vyzdvihne pri dverách ambulancie označuje jeho poradie. Na vyšetrenie ho sestrička zavolá.

Na vstupné lekárske vyšetrenie je potrebné priniesť:

  • žiadanku od odosielajúceho lekára. Ak už ste pacientom ambulantného centra Fidelitas, žiadanku nepotrebujete,
  • výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho praktického lekára.

Na vstupné lekárske vyšetrenie nepotrebujete mať výsledky žiadnych laboratórnych ani RTG vyšetrení.

Po absolvovaní vyšetrenia u nás rozhodne lekár ambulantného centra Fidelitas o ďalšom postupe: obvykle nasleduje odber biologického materiálu a RTG vyšetrenie, potom lekár ambulantného centra Fidelitas napíše definitívnu lekársku správu s určením diagnózy, liečby a termínu ďalšej kontroly u nás.