Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
O nás | Prístrojové vybavenie

O nás

Prístrojové vybavenie

V ambulantnom centre Fidelitas používame nasledovné vybavenie ambulancií.

Ambulancie

DXA denzitometer

Celotelový DXA denzitometer PRODIGY PRO, od spoločnosti Lunar.

DXA denzitometer je prístroj na stanovenie denzity (=hustoty) kostného minerálu (BMD) čím sa určuje jednak KVANTITA kosti a zároveň sa pomocou neho stanovuje mikroarchitektúra kostného minerálu (TBS, trabekulárne kostné skóre), teda KVALITA kosti.

Celotelový DXA denzitometer PRODIGY PRO:

  • slúži na stanovenia rizika osteoporotických zlomenín,
  • slúži na určenie diagnózy osteoporózy,
  • slúži na stanovenie závažnosti osteoporózy
  • slúži na sledovanie efektu liečby.

Vyšetrenie je bezbolestné, trvá asi 20 minút, vyšetrovaného zaťaźí len minimálnou dávkou RTG žiarenia a nevyžaduje prípravu.

Vyšetrením je zároveň možné posúdiť stupeň poškodenia mikroarchitektúry kosti, predovšetkým početnosť, hutnosť a vzájomné prepojenie kostných trámcov, tvoriacich kosť. Stupeň poškodenia mikroarchitektúry sa na záver číselne vyjadrí trabekulárnym kostným skóre (TBS).

Vyšetrenie je možné vykonať len po absolvovaní stanovenia KVANTITY kostí. Spolu s rizikovými faktormi zistíme či sú Vaše kosti v norme, sú stredne alebo závažné poškodené.

Sonograf

Ultrazvukový systém MyLab™40, od spoločnosti ESAOTE

MyLab™40 je kompaktný ultrazvukový systém navrhnutý pre súkromnú prax, špecializovanú kliniku alebo nemocničné oddelenie.

Ultrazvukové vyšetrenie (USG) predstavuje jednoduchú, rýchlu a dobre reprodukovateľnú neinvazívnu zobrazovaciu metódu v ambulantnej praxi reumatológa.

Využíva sa v diferenciálnej diagnostike patologických zmien mäkkých tkanív, na detekciu cystických a solídnych lézií a tým umožňuje resp. urýchľuje diagnostický proces so stanovením čo najpresnejšej diagnózy a následne začatím skorej liečby čo v konečnom dôsledku šetrí opakované laboratórne vyšetrenia, návštevy u lekára a preskripciu medikácie.

MyLab™40 je systém s výbornou kvalitou zobrazenia a ľahkým použitím, má široký výber voliteľných funkcií, veľký rozsah phased array, konvexných a lineárnych sond a vďaka 19“ LCD monitoru zabezpečuje užívateľovi vysoké rozlíšenie a veľmi malú námahu očí, čo vedie k vysokému prehľadu lekára.

Rehabilitačné ambulancie

so zameraním na reumatologické a osteologické ochorenia

V ambulanciách sa zameriavame takmer výlučne na rehabilitáciu a fyzikálnu liečbu pacientov s reumatologickými a osteologickými ochoreniami. Ambulancie sú vybavené modernými rehabilitačnými pomôckami vrátane elektroliečebného prístroja Combi 400V.

Combi 400V je kompletné elektroliečebné zariadenie od belgickej spoločnosti Gymna.

Prístroj umožňuje terapiu všetkými aktuálne dostupnými terapeutickými postupmi pre elektroterapiu, ultrazvuk a kombinovaný terapiu. V prístroji sú zabudované najmodernejšie terapeutické postupy pre efektívnu terapiu pacientov a slúži v prvom rade na zmiernenie bolesti, regeneráciu tkaniva a stimulácie svalových vlákien.

Nedajte zlomenine šancu

Špeciálne upravená a vybavená miestnosť slúži na naše jedinečné cvičenie zamerané na stabilitu a prevenciu pádov. Pretože ten kto má stabilitu - NEPADÁ. Ten kto nepadá - SA NELÁME.

Cvičenie u nás je v malých skupinách(2-3 ľudia). Pozostáva zo vstupného vyšetrenia, desiatich cvičebných jednotiek a z výstupného vyšetrenia.

Objednanie